Camp Europe project

camp_europe

English and Greek below

Marilli Mastrantoni/ Entropia Ensemble útjára indítja a Camp Europe nemzetközi programot. A program célja, hogy a menekült illetve kivándorlási krízist egy olyan perspektívából vizsgálja, ami általában kiszorul a társadalmi párbeszédből. Kísérletet tesz a koncentrációs táborok történelemben betöltött szerepének a vizsgálatára és kapcsolódási pontok keresésére a mai bio-politikai napirenddel.

A 20. századi Európa történelme során végbemenő menekülthullámok és kitelepítések összehasonlító elemzése is fontos részét képezi a projektnek, ahogy azon hatalmi struktúrák megismerése is, amelyek megkísérlik elkülöníteni a politikai entitásokat (állampolgárok) a „pusztán létezőktől” („puszta lét”), s az állandó gyanakvás és megfigyelés, hogyan válik a társadalom mindennapjainak részévé.
Fontos megvizsgálni a „kivételes állapot” fogalmát, amelyben a táborok létesítése a kézenfekvő és természetes.
Meg kell kísérelni a kollektív emlékezést, a figyelem fókuszát a részvét passziv magatartásából a csüggedt/nyomorgó/ kimerülten mozgó emberek felé kell irányítani, mert ez politikai és morális felelősség is egyben, észben kell tartani, hogy társadalmunkra milyen hatást gyakorolhat, milyen következményei lehetnek annak, ha a ’kivételes állapot’ törvényessé és hétköznapivá lesz.
A Performing Arts művészei és intézményei, úgy mint teoretikusok, aktivisták, és gondolkodók, Európa számos pontjáról vesznek részt ebben a feltáró folyamatban.

A projekt előkészületei során ellátogatunk táborokba és befogadó központokba, illetve interjúk készülnek ’referencia csoportokkal’ is. Mindez kiegészül történelmi anyagok és archívumok széleskörű és alapos kutatásával. Így lehet behelyezni a személyes narratívákat egy nagy és kiterjedt keretbe, ami nem más mint a hivatalos közös „collective” történelem.
Berlin, Budapest, Izmir és Athén ad otthont a Projekt fejlesztésére, s a közös együttműködés e városok művészeivel és intézményeivel, vezet oda, hogy 2018 májusában megszülessen egy homoním, interdiszciplináris, transznacionális performansz Athénban.


A WORKSHOPOK BUDAPESTEN AZ RS9 SZÍNHÁZ VALLAI KERTJÉBEN LESZNEK FEB. 13. ÉS 24. KÖZÖTT. ÉRD.: rs9szinhaz@rs9.hu

Marilli Mastrantoni / ENTROPIA Ensemble launches the International Project CAMP EUROPE, which explores the refugee and migratory crisis from a different perspective, usually excluded from the public discourse: it attempts to investigate the function of concentration camps in historically crucial periods and their relationship with the current bio-political agenda. Through a comparative study of historical examples, we will discuss periods of refugee flows and displacements in the 20th century Europe, as well as those power structures that actively separate “political beings” (i.e. citizens) from “bare life” (bodies), and how the political body transforms into a criminal one, by subjecting the population to a state of permanent suspicion and surveillance.
We’ll try to address issues regarding the body, its significance and attitudes in conditions of incarceration, and analyze also the “state of exception”, whose camp is its obvious and par excellence place of enforcement, in an effort to awaken collective memory and to stimulate its subsequent critical projection into the present, thus shifting the focus of our attention from the passivity of the feeling of compassion towards the distressed “moving” populations to our political and moral responsibilities towards them, and the gravity and consequences that the legalization and normalization of this state of exception or emergency could bring about to our societies.
Institutions and artists of the Performing Arts, as well as theorists and thinkers from different parts of Europe, will be invited to participate in this process, collaborate and expose themselves to social interactions. Preparation includes visits and workshops in camps and host centres, as well as interviews with “reference groups”, complemented by an extensive research of historical material and archives, thus interposing the individual narratives within the expanded framework of the official collective history.
The Project develops through research and residencies in various territories in collaboration with local institutions and artists, and will climax in May 2018 in Athens with the premiere of the homonymous interdisciplinary performance by a transnational group of artists.

With the support of the Greek Ministry of Culture and Sports.

H Μαρίλλη Μαστραντώνη / Ομάδα ENTΡOΠΙA πραγματοποιεί το Διεθνές Ρroject CAMP EUROPE, το οποίο αφορά στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση ιδωμένη από μια διαφορετική οπτική, που συνήθως παραλείπεται στο δημόσιο διάλογο: επιχειρεί να διερευνήσει τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης σε ιστορικά κρίσιμες περιόδους και τη σχέση τους με την τρέχουσα βιο-πολιτική ατζέντα. Μέσα από μια συγκριτική μελέτη ιστορικών παραδειγμάτων, θα συζητήσουμε περιόδους προσφυγικών ροών και εκτοπίσεων στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, καθώς και εκείνες τις δομές εξουσίας, οι οποίες διαχωρίζουν ενεργά τα «πολιτικά όντα» (δηλ. τους πολίτες) από τη «γυμνή ζωή» (τα σώματα), και πώς το πολιτικό σώμα μετατρέπεται σε εγκληματικό, με την υποβολή του πληθυσμού σε καθεστώς μόνιμης καχυποψίας και επιτήρησης.
Θα διερευνηθούν τα θέματα που αφορούν στο σώμα, τη σημασία και τη διάθεσή του σε συνθήκες φυλάκισης, και θα αναλυθεί επίσης η «κατάσταση εξαίρεσης», της οποίας το στρατόπεδο είναι ο προφανής και κατ’ εξοχήν χώρος επιβολής της, σε μια προσπάθεια να αφυπνιστεί η συλλογική μνήμη και να τονωθεί η επακόλουθη κριτική προβολή της στο παρόν, μεταθέτοντας έτσι την εστίαση της προσοχής μας από την παθητικότητα του αισθήματος της συμπόνιας προς τους αναξιοπαθούντες «μετακινούμενους» πληθυσμούς, στις πολιτικές και ηθικές ευθύνες μας απέναντί τους, και στη βαρύνουσα σημασία και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στις κοινωνίες μας η νομιμοποίηση και κανονικοποίηση αυτού του καθεστώτος εξαίρεσης ή έκτακτης ανάγκης.
Φορείς και καλλιτέχνες των Παραστατικών Τεχνών, καθώς και θεωρητικοί, ακτιβιστές και στοχαστές από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία, να συνεργαστούν και να εκτεθούν σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η προετοιμασία περιλαμβάνει επισκέψεις και εργαστήρια σε στρατόπεδα και χώρους φιλοξενίας, καθώς και συνεντεύξεις με «ομάδες αναφοράς», που συμπληρώνονται από εκτεταμένη έρευνα ιστορικού υλικού και αρχείων, παρεμβάλλοντας έτσι τα ατομικά αφηγήματα μέσα στο διευρυμένο πλαίσιο της επίσημης συλλογικής ιστορίας.
To Ρroject αναπτύσσεται μέσα από έρευνα και διαμονές (residency) σε διάφορες περιοχές σε συνεργασία με τοπικούς θεσμούς και καλλιτέχνες, και θα κορυφωθεί τον Μάιο του 2018 στην Αθήνα με την πρεμιέρα της ομώνυμης performance από μια διακρατική ομάδα καλλιτεχνών.

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Egyből értesülhet új bemutatóinkról, aktuális kedvezményeinkről, híreinkről.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This